04:42:43

Katastar i zemljišnik

Trenutno online posjetilaca

We have 23 guests online
Stranice Općine Podgora
POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 March 2014 10:00

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora dana 10. ožujka 2014. godine

 

O G L A Š A V A

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2014. GODINU

 

1. Oglašava se poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje javnih površina i zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sukladno planu korištenja istih.
2. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu na općinskom obrascu JP-1* Komisiji za komunalne djelatnosti uz koju je potrebno priložiti:

A) presliku domovnice ili osobne iskaznice,
B) u preslici dokaz pravne i poslovne sposobnosti (izvod iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga, potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl.),

C) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora,

D) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora, koncesionara Općine Podgora, o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,

E) 20,00 kuna državnih biljega priloženih uz zahtjev,
F) prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju suvenira, rukotvorina, slika i sl.), sliku, skicu montažnog objekta, nadstrešnice ili načina prodaje.

SVI DOSADAŠNJI KORISNICI, BEZ OBZIRA NA DJELATNOST, OBAVEZNO PREDAJU ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE bez obaveze predaje dokumenata iz točke 2. A) i F).

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnosi molbu Vijeću za dodjelu odobrenja na pomorskom dobru na propisanom obrascu UT-XII-71 koji se može kupiti u Narodnim novinama. Uz molbu je potrebno priložiti:

A) presliku domovnice ili osobne iskaznice,
B) u preslici dokaz pravne i poslovne sposobnosti (izvod iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga, potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl.),

C) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora,

D) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora (koncesionara Općine Podgora) o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,

E) 70,00 kn državnih biljega priloženih uz zahtjev
4. ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE ZAKLJUČNO DO 4.04.2014. god.
5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Podgora iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje i njihovi se zahtjevi do podmirenja duga neće razmatrati.


NAČELNIK:

Ante Miličić

 

 

* Obrazac JP-1 možete preuzeti u Općini Podgora ili na web stranici Općine Podgora (PDF)

 

Last Updated on Thursday, 13 March 2014 11:20
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - Lista grupe birača Čedomil Letica PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 February 2014 12:52

Čedomil Letica

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - Lista grupe birača Ante Miličić PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 27 February 2014 13:08

Vladimir Petrović

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Nenad Perić

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Miljenko Lucijetić

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Marijana Letica

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Vladimir Glamuzina

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Nenad Vela

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Last Updated on Friday, 28 February 2014 13:23
 
PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA - CENTAR PODGORE PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 24 December 2013 12:28

350-02/12-01/01

2147/05-01/01-13-34

24. prosinca 2013. godine

Na temelju odredbi članaka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA - CENTAR PODGORE

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgora-Centar Podgore provest će se u razdoblju od 06. siječnja 2014. godine do 06. veljače 2014. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu će bit izložen tekstualni, grafički dio i sažetak prijedloga tog Plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore-Centar Podgore održat će se za sve zainteresirane dana 22. siječnja 2014. godine (srijeda) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 13,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 06. veljače 2014. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić

 

 
Obavijest o produljenju održavanja druge ponovne javne rasprave izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 December 2013 11:44

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 5/09 , 9/09 i 3/13) načelnik Općine Podgora daje sljedeću :

OBAVIJEST

o produljenju održavanja druge ponovne javne rasprave izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora

Produžuje se vrijeme održavanja druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Podgora koja se održava u vremenu od 09. prosinca – 19. prosinca 2013. godine, tako da će se ista održavati do 29. prosinca 2013 godine, zbog usklađivanja sa Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podgora Klasa: 350-02/12-01/06, Urbroj: 2147/05-02/01-13-162 od 29. studenog 2013. god. („Glasnik Općine Podgora“, br 22/13).

OPĆINSKI NAČELNIK Ante Miličić v.r.

http://stara.podgora.hr/ppu_javna_rasprava/prosinac_2013/Odluka_o_izmjeni_i_dopunu_odluke_o%20izradi_ppu_podgora_procisceni_tekst.pdf

 
Čestitka 2014 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 December 2013 10:55

 

Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina !

Merry Christmas and a Happy New Year !


Načelnik Općine Podgora

Ante Miličić

Last Updated on Wednesday, 11 December 2013 10:59
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 4 of 6