04:45:07

Katastar i zemljišnik

Obavjest PDF  | Print |
Monday, 30 January 2012 08:58

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Podgora, kao naručitelj, u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11).