02:21:11

Katastar i zemljišnik

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA PDF  | Print |
Thursday, 09 May 2013 10:23

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

u svezi s Javnim natječajem, objavljenim dana 24. travnja 2013. godine u Narodnim novinama broj 48/13, za prijam u službu u Općinu Podgora, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca :

1. Namještenik I - Komunalni djelatnik – voditelj grupe – 1 izvršitelj/ica

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto Namještenik I - Komunalni djelatnik – voditelj grupe, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „ Službeni glasnik Općine Podgora broj 2/10)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi

( „NN“ broj 86/08 i 61/11)

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:

1.) Anđelko Sumić

2. Namještenik II- pomoćni radnik – 1 izvršitelj/ica

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto Namještenik II Komunalni djelatnik, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „ Službeni glasnik Općine Podgora broj 2/10)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi

( „NN“ broj 86/08 i 61/11)

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:

1.) Ante Vodanović

Testiranje kandidata koji su pravovremeno dostavili dokumentaciju održati će se dana

15. svibnja 2013. godine u prostorijama Općine Podgora u 10.00. sati.

Klasa : 112-02/13-01/01

Ur.broj: 2147/05-01/01-13-4

Podgora: 09. svibnja 2013. godine

NAČELNIK OPĆINE PODGORA:

Ante Miličić v.r.