23:31:05

Katastar i zemljišnik

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA - CENTAR PODGORE PDF  | Print |
Tuesday, 24 December 2013 12:28

350-02/12-01/01

2147/05-01/01-13-34

24. prosinca 2013. godine

Na temelju odredbi članaka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA - CENTAR PODGORE

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgora-Centar Podgore provest će se u razdoblju od 06. siječnja 2014. godine do 06. veljače 2014. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu će bit izložen tekstualni, grafički dio i sažetak prijedloga tog Plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore-Centar Podgore održat će se za sve zainteresirane dana 22. siječnja 2014. godine (srijeda) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 13,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 06. veljače 2014. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić