00:54:16

Katastar i zemljišnik

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgora PDF  | Print |
Friday, 09 May 2014 07:54

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 013-03/14-01/0001
URBROJ: 2181/1-14-14-54
SPLIT, 02.05.2014.
Na temelju ĉlanka 32. i 33. Zakona o izboru ĉlanova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Ţupanijsko izborno povjerenstvo SPLITSKO-DALMATINSKE ŢUPANIJE donosi

RJEŠENJE
o odreĊivanju biraĉkih mjesta
NA PODRUĈJU OPĆINE PODGORA
Na podruĉju Općine PODGORA odreĊuju se biraĉka mjesta

1. Biraĉko mjesto broj 1.
PODGORA
ZGRADA OPĆINE, PODGORA, A.K. MIOŠIĆA 2
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
PODGORA: ANDRIJE KAĈIĆA MIOŠIĆA, BIOKOVSKA, BRAĆE LETICA, BRANIMIROVA OBALA, ĈAKLJE, DR.IVANA SISARIĆA, DUBROVAĈKA ULICA, HVARSKA ULICA, IVANA GORANA KOVAĈIĆA, IVANA MEŠTROVIĆA, IVANA RENDIĆA, JADRANSKA, JAKIĆI, KAŠTEL, KRIŢANIĆI, LETIŠĆE, MAKARSKA ULICA, MALA POŢARICA, MARINOVIĆI, MARKA MARULIĆA, NA KUPINOVCU, NA LUCI, NA VODI, OBALA BRAĆE KOKIĆA, OBALA KRALJA TOMISLAVA, OBALA P.KREŠIMIRA IV, PIVĈEVIĆI, POMORSKA, PORAT, PRILAZ BORKU, PRILAZ VIDA MIHOTIĆA, PUT STINICA, PUT SV.VICENCA, RADOJKOVIĆI, RIBARSKA, RUĐERA BOŠKOVIĆA, SLAVKA MRKUŠIĆA, SPLITSKA ULICA, SRIDA SELA, ŠĈEKIĆI, ŠETALIŠTE PLIŠIVAC, ŠUNDIĆI, TINA UJEVIĆA, TOĈANOVICA, VELIKA POŢARICA, VLADIMIRA NAZORA, VRULJA, VRUTAK

2. Biraĉko mjesto broj 2.
DRAŠNICE
OSNOVNA ŠKOLA - DON M.PAVLINOVIĆ, NOVI PUT 127, DRAŠNICE
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
DRAŠNICE: BRSKOVAC, DRAŠNICE, IZBITAC, NOVA CESTA, NOVI PUT, NOVO NASELJE, PORAT, RAT, SOLINE, TILA LUĈICA, VODICE

3. Biraĉko mjesto broj 3.
IGRANE
OSNOVNA ŠKOLA "DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ", IGRANE, VRTINA B.B.
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
GORNJE IGRANE: RUDELJI, IGRANE: ĈUVALA, IGRANE, LOZINA, LUKE, MALA CESTA, PLAŢA, PORAT, PORTINA, PUNTA, RADAŠEVICA, SELO, STAZE, VODICE, VRTINA, ŢANJEVA

4. Biraĉko mjesto broj 4.
ŽIVOGOŠĆE
OSNOVNA ŠKOLA "DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ", ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87
OEP-11
2
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
ŽIVOGOŠĆE: DOLE, LUKA, ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE BLATO, ŽIVOGOŠĆE BRIKVA, ŽIVOGOŠĆE FRANIĈEVIĆI,
ŽIVOGOŠĆE MALA DUBA, ŽIVOGOŠĆE MURAVA, ŽIVOGOŠĆE STRNJ, ŽIVOGOŠĆE-PORAT

PREDSJEDNIK
Marijan Miletić