03:01:30

Katastar i zemljišnik

POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA za financiranje programa javnih potreba na području Općine Podgora za 2015. PDF  | Print |
Friday, 28 November 2014 09:28

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

Objavljuje:
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
za financiranje programa  javnih  potreba na području  Općine Podgora za 2015.
I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora, te ostali proračunski korisnici.

II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Podgora

U program javnih potreba Općine Podgora za 2015.godinu uvrstit će se programi:

- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura
- ostali programi proračunskih korisnika od interesa za Općinu Podgora
III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Podgora.

IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.

Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca i izvješće o namjenski utrošenim sredstvima ( sa dokazima – izvod žiro računa, blagajnički izvještaji, računi ) dobivenih iz Proračuna Općine Podgora u 2014. godini zaključno sa danom podnošenja prijave za Proračun 2015. godine.
VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog  natječaja  polugodišnje financijsko izvješće za 2014.godinu

VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 31.studenog 2014.godine na adresu:

OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2015.godinu.Načelnik:
Ante Miličić

PRIJAVA PROGRAMA 2015. godina-obrazac.doc

PRIJAVA UDRUGE-obrazac 2015.doc

Last Updated on Friday, 28 November 2014 09:28