06:01:39

Katastar i zemljišnik

Općinsko vijeće PDF  | Print |
Thursday, 17 December 2009 07:37

POPIS ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  PODGORA
IZABRANIH 17. SVIBNJA 2009. GODINE I
ZAMJENIKA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA


1. MOMIR SUMIĆ - lista SDP 14. 12. 1961., Podgora, I. G. Kovačića 17
2. ZORAN RADONIĆ – lista SDP 13. 12. 1959., Podgora, Čaklje 71
3. TEO ANTIČIĆ-LOVIĆ – lista SDP 15. 11. 1966., Igrane, Igrane 160
4. IGOR SISARIĆ – lista SDP 25. 01. 1976., Podgora, Prilaz Borku 5
5. MARIJANA LETICA – Nezavisna OL 15. 06. 1977., Podgora, Branim.obala 39
6. NENAD PERIĆ - Nezavisna OL (zam.) 07. 01. 1970., Živogošće, Porat 124
7. ZORAN BORIĆ-Nezavisna OL (zam.) 09. 10. 1972., Podgora, Branim.obala 81
8. STJEPAN VELA – lista HDZ 30. 03. 1957., Podgora, Porat 16
9. ANTE LULIĆ – lista HDZ 30. 03. 1948., Igrane, Staze 280
10. NENAD GLUČINA – lista HSLS, HSP i HČSP 25. 03.1961., Drašnice, Drašnice 52
11. MATKO VELA – lista HSLS, HSP i HČSP 15. 02. 1950., Podgora, I. G. Kovačića 2