06:34:40

Katastar i zemljišnik

6. sjednica općinskog vijeća PDF  | Print |
Tuesday, 29 December 2009 09:45

U srijedu 23. prosinca 2009. u vijećnici Općine Podgora održana 6. sjednica općinskog vijeća na kojoj su bili prisutni svi vijećnici, načelnik općine Ante Miličić, zamjenik načelnika općine Tomislav Urlić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela  Ivica Nuić i savjetnik načelnika općine Branimir Mrkušić. Na istoj je među ostalim točkama a kao najvažnije usvojen Proračun općine za 2010. god.


Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice općinskog vijeća.
2. Odluka o izmjeni odluke o proračunu Općine Podgora za 2009. godinu.
3. Odluka o proračunu Općine Podgora za 2010. godinu.
4. Odluka o zaduženju Općine Podgora u 2010. godini.
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2010. godinu.
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2010. godinu.
7. Plan nabave Općine Podgora u 2010. godini.
8. Odluka o ustrojstvu općinske uprave.
9. Zahtjevi građana.
10. Vijećnička pitanja i odgovori.

 

Last Updated on Tuesday, 29 December 2009 10:40