03:31:47

Katastar i zemljišnik

Dobrovoljno darivanje krvi PDF  | Print |
Tuesday, 29 December 2009 12:04

Dana 31. studenog 2009. u organizaciji Crvenog Križa grada Makarske provelo se dobrovoljno darivanje krvi u mjestu Podgora i to u prostorijama hotela „Natali“.
Akcija darivanja je bila vrlo uspješna.