07:27:59

Katastar i zemljišnik

Poziv za 7. sjednicu općinskog vijeća PDF  | Print |
Wednesday, 20 January 2010 06:57

Dana 25. siječnja 2010. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2 (vijećnica), s početkom u  15:00 sati održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Podgora.

Dnevni red: 021-05/10-01/ 63
2147/05-10/2
19. siječnja 2010.
VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PODGORA
Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora",
broj 5/2009)
s a z i v a m
7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan
25. siječnja 2010. godine (ponedjeljak)
u prostorijama Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2 (vijećnica),
s početkom u 15:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d :
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora
3. Odluka o komunalnom redu
4. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju komisije za komunalno gospodarstvo
6. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona općine Podgora
7. Odluka o nabavi građevinskog materijala
8. Odluka o auto-taksi prijevozu na području Općine Podgora
9. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Podgora
10. Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora
12. Odluka o razrješenju člana mandatne komisije
13. Odluka o imenovanju člana mandatne komisije
14. Zahtjevi građana i pravnih osoba
15. Vijećnička pitanja i odgovori
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela

Last Updated on Wednesday, 20 January 2010 08:11