03:06:07

Katastar i zemljišnik

Poziv za ustupanje na korištenje grobnog mjesta na groblju Sv. Tekla PDF  | Print |
Tuesday, 13 April 2010 09:50

Poziv za ustupanje na korištenje grobnog mjesta na groblju Sv. Tekla

Pozivaju se mještani Podgore na dostavu ponude za dobivanje na korištenje jednoredne grobnice na groblju Sv. Tekla u Podgori. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom «Ponuda za dodjelu grobnog mjesta – ne otvarati“.

više...