22:13:41

Katastar i zemljišnik

News
JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA - VELIKO BRDO PDF  | Print |
Thursday, 01 August 2013 08:57

 

350-02/12-01/02

2147/05-01/01-13-59

 

30. srpnja 2013. godine

 

Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09, 9/09 i 3/13) Načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA - VELIKO BRDO

Članak 1.

Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo provest će se u razdoblju od 15. kolovoza 2013. godine do 23. kolovoza 2013. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak prijedloga ciljanih izmjena urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz prijedloga ciljanih izmjena urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo održat će se za sve zainteresirane dana 20. kolovoza 2013. godine (utorak) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 14,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 23. kolovoza 2013. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.

 
CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA PDF  | Print |
Tuesday, 02 July 2013 00:00

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PODGORA

Broj: OIP-PO-22/13

Podgora, 02. srpnja 2013.g.

Na sjednici održanoj 02. srpnja 2013.g. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podgora, temeljem odredbe čl.126.st.7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novinebroj 144/12) donosi

CJELOVITO IZVJEŠĆE

O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

Za provedbu lokalnih izbora 2013.g. iz proračuna Općine Podgora utrošeno je:

I./ naknade za rad tijela za provedbu izbora:

naknada za rad članova biračkih odbora - 22.763,99 kuna (bruto)

naknada za rad stalog sastava Općinskog izbornog povjerenstva (uključeni troškovi mobitela, te putni troškovi) - 39.272,37 kuna (bruto)

naknada za rad proširenog sastava izbornog povjerenstva - 24.314,46 kuna (bruto)

naknada za rad stručnog tima - 3.896,55 kuna (bruto)

Ukupno (I): 90.247,37 kuna

II/ naknada za materijalne troškove

Slobodna Dalmacija (oglas za izbore) - 11.250,00 kuna

Narodne novine - 1.326,00 kuna

Narodne novine - 764,30 kuna

Fil- vina doo (punjenje tonera) - 450,00 kuna

Studio Pegula (plakati za izbore) - 400,00 kuna

Ukupno (I): 14.190,30 kuna

UKUPNO UTROŠENO (I+II): 104.437,67 kuna

PREDSJEDNICA OIP-a OPĆINE PODGORA

Marija Mihajlović

_______________________

 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE ZA ANTU MILIČIĆA ZA IZBORE ODRŽANE 19.05.2013 PDF  | Print |
Wednesday, 26 June 2013 11:10

1

2

3

4

5

6

7

 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE ZA NEZAVISNU LISTU-NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ ZA IZBORE ODRŽANE 19.05.2013 PDF  | Print |
Wednesday, 26 June 2013 11:05

1

2

3

4

5

6

7

 
Rezultati izbora PDF  | Print |
Tuesday, 21 May 2013 12:17

Rezultati izbora za načelnika i općinsko vijeće Podgore

 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Podgora PDF  | Print |
Friday, 17 May 2013 12:53

1. NAMJENA_II JU_Model.pdf

1_DRASNICE_GP_II JU-Model.pdf

1_IGRANE_GP_II JU-Model.pdf

1_PODGORA_GP_II JU-Model.pdf

1_ZIVOGOSCE_GP_II JU-Model.pdf

3.4 REZIMI_II JU_Model.pdf

Odredbe izmjene i dopune.pdf

Last Updated on Thursday, 23 May 2013 07:21
 
"Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podgora" PDF  | Print |
Monday, 06 May 2013 09:56

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODGORA

 

Klasa: 350-02/12-01/06

Urbroj: 2147/05-01/01-12-37

 

Podgora, 03.05.2013. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 5/09 i 9/09.) Načelnik općine Podgora objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA

 

 

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora stavlja se ponovno na javni uvid u zgradi Općine Podgora, u vremenu od 16.05. – 24.05. 2013. godine.
  2. Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A. Kačića Miošića 2., 21 327 Podgora, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na ponovljenom javnom uvidu biti će izloženi tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana.
  3. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora održat će se za sve zainteresirane dana 24.05.2013. godine (petak), u zgradi općine Podgora, s početkom u 11. sati
  4. Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. Kačića Miošića 2., 21 327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida zaključno do 24.05.2013. godine
  5. Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ante Miličić, v.r.

 
Lokalni izbori 2013 PDF  | Print |
Saturday, 04 May 2013 07:17


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-3
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORA

Kandidat:
KAŽIMIR BORIĆ; PODGORA, RUĐERA BOŠKOVIĆA 14; rođ. 16.07.1947; OIB: 84527169926; M
Zamjenik kandidata:
ZLATKO RAVLIĆ; IGRANE, ČUVALA 289; rođ. 11.06.1972; OIB: 20881434951; M


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ      
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP     
Predlagatelj:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-2
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORA

Kandidat:
ŠIMUN BORIĆ; PODGORA, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 11; rođ. 12.01.1961; OIB: 07570634862; M
Zamjenik kandidata:
DAVOR KLARIČIĆ; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE-PORAT 22; rođ. 27.12.1960; OIB: 18384524015; M


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP     
Predlagatelj:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-4
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SLAVICA MARTINOVIĆ, JOSKO MARTINOVIĆ, STIPE MARTINOVIĆ, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORA

Kandidat:
ČEDOMIL LETICA; PODGORA, SPILE 1; rođ. 09.03.1956; OIB: 83269628117; M
Zamjenik kandidata:
TOMISLAV CVITANOVIĆ; IGRANE, PUNTA 1; rođ. 21.05.1978; OIB: 34113486080; M


KANDIDAT GRUPE BIRAČA     

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-1
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  ANTE MILIČIĆ, TOMISLAV URLIĆ, NENAD VELA, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORA

Kandidat:
ANTE MILIČIĆ; PODGORA, MALA POŽARICA 5; rođ. 28.06.1957; OIB: 76367907957; M
Zamjenik kandidata:
TOMISLAV URLIĆ; DRAŠNICE, TILA LUČICA 1; rođ. 06.03.1953; OIB: 48508230944; M


KANDIDAT GRUPE BIRAČA     

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-10
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, sastavilo je


ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORA


Kandidat: KAŽIMIR BORIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
Zamjenik kandidata: ZLATKO RAVLIĆ
Kandidat: ŠIMUN BORIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Zamjenik kandidata: DAVOR KLARIČIĆ
Kandidat: ČEDOMIL LETICA
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
Zamjenik kandidata: TOMISLAV CVITANOVIĆ
Kandidat: ANTE MILIČIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
Zamjenik kandidata: TOMISLAV URLIĆPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-6
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ      
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP     
Nositelj liste: IVO MIHALJEVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
IVO MIHALJEVIĆ; HRVAT; IGRANE, IGRANE 45; rođ. 08.04.1958; OIB: 45194091787; M
KAŽIMIR BORIĆ; HRVAT; PODGORA, RUĐERA BOŠKOVIĆA 14; rođ. 16.07.1947; OIB: 84527169926; M
ŠIMUN JAKIĆ; HRVAT; PODGORA, TINA UJEVIĆA 2; rođ. 20.09.1957; OIB: 74807435695; M
MARIN URLIĆ; HRVAT; DRAŠNICE, DRAŠNICE 162; rođ. 08.02.1980; OIB: 66510630182; M
MARIN GRBIĆ; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE-PORAT 19; rođ. 04.03.1984; OIB: 17821485402; M
IGOR GADŽA; HRVAT; PODGORA, TINA UJEVIĆA 15/A; rođ. 05.07.1989; OIB: 12861061285; M
ZLATKO RAVLIĆ; HRVAT; IGRANE, ČUVALA 289; rođ. 11.06.1972; OIB: 20881434951; M
STJEPAN VELA; HRVAT; PODGORA, PORAT 16; rođ. 30.03.1957; OIB: 90969963915; M
NEDJELJKO KLARIČIĆ; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE-PORAT 112; rođ. 17.02.1983; OIB: 44117402576; M
ANTE LULIĆ; HRVAT; IGRANE, STAZE 66; rođ. 30.03.1948; OIB: 31045971311; M
ANGELA LUCIĆ; HRVATICA; PODGORA, ČAKLJE 51; rođ. 01.02.1955; OIB: 87914093646; Ž
MARIJANA VRANJEŠ; HRVATICA; PODGORA, MARKA MARULIĆA 27; rođ. 26.09.1966; OIB: 44018647649; Ž
ANTE CVITANOVIĆ; HRVAT; IGRANE, IGRANE 39; rođ. 23.09.1946; OIB: 68865460175; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-11
PODGORA,


Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAHRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP     
Nositelj liste: NENAD GLUČINA

Kandidatkinje/kandidati:
NENAD GLUČINA; HRVAT; DRAŠNICE, DRAŠNICE 52; rođ. 25.03.1961; OIB: 57950103465; M
TONI ŠIMIĆ; HRVAT; IGRANE, PUNTA 191; rođ. 26.01.1968; OIB: 25321838821; M
MIHAJEL ANČIĆ; HRVAT; PODGORA, TOČANOVICA 6; rođ. 01.05.1975; OIB: 74737910380; M
ŽARKO KLINAC; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE MALA DUBA 66; rođ. 23.08.1970; OIB: 23542356315; M
ANDRIJA TALIJANČIĆ; HRVAT; IGRANE, IGRANE 166; rođ. 03.05.1972; OIB: 92500990189; M
PETAR LEBEDINA; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE MALA DUBA 105; rođ. 21.08.1974; OIB: 20576954187; M
DESA MARIJETA; HRVATICA; DRAŠNICE, BRSKOVAC 125; rođ. 01.03.1965; OIB: 39821940437; Ž
ANA-MARIJA BARBARIĆ; HRVATICA; IGRANE, IGRANE 161/A; rođ. 07.08.1983; OIB: 41439309525; Ž
MILAN MARKOTIĆ; NEPOZNATA; DRAŠNICE, SOLINE 92; rođ. 27.05.1986; OIB: 08392993029; M
DINO ALAČ; HRVAT; DRAŠNICE, DRAŠNICE 112; rođ. 30.09.1978; OIB: 34555907923; M
NIKICA GLUČINA; HRVAT; DRAŠNICE, DRAŠNICE 94; rođ. 01.11.1974; OIB: 99540055273; M
JURE GLUČINA; NEPOZNATA; DRAŠNICE, DRAŠNICE 52; rođ. 03.03.1990; OIB: 13514616948; M
VICE GLUČINA; NEPOZNATA; DRAŠNICE, DRAŠNICE 52; rođ. 30.11.1986; OIB: 97257948081; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-8
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  STIPE MARTINOVIĆ, SLAVICA MARTINOVIĆ, JOSKO MARTINOVIĆ, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAKANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA     
Nositelj liste: ČEDOMIL LETICA

Kandidatkinje/kandidati:
ČEDOMIL LETICA; HRVAT; PODGORA, SPILE 1; rođ. 09.03.1956; OIB: 83269628117; M
TOMISLAV CVITANOVIĆ; HRVAT; IGRANE, PUNTA 1; rođ. 21.05.1978; OIB: 34113486080; M
ANTONINO KUNAC; HRVAT; PODGORA, BRAĆE LETICE 18; rođ. 21.03.1972; OIB: 84449091268; M
ANTE BAZINA; HRVAT; PODGORA, TOČANOVICA 4; rođ. 27.11.1977; OIB: 74853883775; M
NATALIE LETICA; HRVATICA; PODGORA, SPILE 1; rođ. 27.04.1993; OIB: 24393430947; Ž
STIPE MARTINOVIĆ; HRVAT; PODGORA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 38; rođ. 14.10.1984; OIB: 66556095073; M
LUKA ANUŠIĆ; HRVAT; PODGORA, VELIKA POŽARICA 14; rođ. 20.10.1981; OIB: 77813911091; M
DRAŽEN MARJANOVIĆ; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE-PORAT 117; rođ. 30.05.1978; OIB: 77044360553; M
MLADEN GRANČIĆ; HRVAT; PODGORA, TOČANOVICA 6; rođ. 24.04.1977; OIB: 70277337365; M
DAMIR RADIĆ; HRVAT; PODGORA, TOČANOVICA 1; rođ. 15.04.1964; OIB: 34706585473; M
DRAGOMIR ANUŠIĆ; HRVAT; PODGORA, BRAĆE LETICE 14; rođ. 03.05.1950; OIB: 28756772284; M
MARIN RIBAREVIĆ; HRVAT; IGRANE, IGRANE 24; rođ. 09.11.1989; OIB: 75994000118; M
RUŽICA LETICA; HRVATICA; PODGORA, ČAKLJE 27; rođ. 16.02.1930; OIB: 28212024098; Ž
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-5
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  ANTE MILIČIĆ, TOMISLAV URLIĆ, NENAD VELA, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAKANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA     
Nositelj liste: ANTE MILIČIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
ANTE MILIČIĆ; HRVAT; PODGORA, MALA POŽARICA 5; rođ. 28.06.1957; OIB: 76367907957; M
TOMISLAV URLIĆ; NEPOZNATA; DRAŠNICE, TILA LUČICA 1; rođ. 06.03.1953; OIB: 48508230944; M
NENAD VELA; HRVAT; PODGORA, BRANIMIROVA OBALA 61; rođ. 13.08.1976; OIB: 87379708179; M
NENAD PERIĆ; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE-PORAT 124; rođ. 07.01.1970; OIB: 44162113781; M
MILJENKO LUCIJETIĆ; HRVAT; PODGORA, DR.IVANA SISARIĆA 7; rođ. 17.08.1977; OIB: 15505985203; M
VLADIMIR GLAMUZINA; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE BLATO 18; rođ. 02.10.1973; OIB: 48573456240; M
VLADIMIR PETROVIĆ; NEPOZNATA; PODGORA, BRANIMIROVA OBALA 19; rođ. 07.06.1988; OIB: 42766180226; M
MARIJANA LETICA; HRVATICA; PODGORA, BRANIMIROVA OBALA 39; rođ. 15.06.1977; OIB: 99380511587; Ž
PETAR VELA; HRVAT; PODGORA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 10; rođ. 30.11.1955; OIB: 49880993313; M
IVA ZUBČIĆ; NEPOZNATA; PODGORA, VLADIMIRA NAZORA 20; rođ. 20.01.1985; OIB: 82083217288; Ž
ZORAN BORIĆ; HRVAT; PODGORA, BRANIMIROVA OBALA 81; rođ. 09.10.1972; OIB: 99330190421; M
KLEME NOLA; HRVAT; PODGORA, OBALA P.KREŠIMIRA IV 93; rođ. 02.03.1966; OIB: 63778552761; M
NENAD MARINOVIĆ; HRVAT; PODGORA, KAŠTEL 1; rođ. 13.03.1964; OIB: 74158636834; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-7
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo


PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORASOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP     
Nositeljica liste: GORDANA VLADIMIR

Kandidatkinje/kandidati:
GORDANA VLADIMIR; HRVATICA; PODGORA, MAKARSKA ULICA 7; rođ. 13.01.1976; OIB: 00224112174; Ž
HRVOJE GRBIĆ; HRVAT; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE-PORAT 51; rođ. 05.12.1949; OIB: 56197391557; M
TEO ANTIČIĆ LOVIĆ; HRVAT; IGRANE, PUNTA 160; rođ. 15.11.1966; OIB: 54422039075; M
ŠIMUN BORIĆ; HRVAT; PODGORA, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 11; rođ. 12.01.1961; OIB: 07570634862; M
ZORAN RADONIĆ; HRVAT; PODGORA, ČAKLJE 71; rođ. 13.12.1959; OIB: 70375076724; M
ANITA MASLAĆ; HRVATICA; ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE MALA DUBA 53; rođ. 22.02.1961; OIB: 03466973252; Ž
ANA GLUČINA; NEPOZNATA; DRAŠNICE, DRAŠNICE 208; rođ. 08.11.1986; OIB: 94445786264; Ž
SLOBODAN GARELJIĆ; NEPOZNATA; PODGORA, TINA UJEVIĆA 23; rođ. 25.04.1987; OIB: 17930474975; M
NATALIJA PIVAC; NEPOZNATA; PODGORA, MAKARSKA ULICA 7; rođ. 02.06.1986; OIB: 01230896240; Ž
KONI GARELJIĆ; HRVATICA; PODGORA, TINA UJEVIĆA 23; rođ. 16.12.1965; OIB: 51285378971; Ž
JOZE LETICA; HRVAT; PODGORA, BRANIMIROVA OBALA 77; rođ. 12.02.1951; OIB: 74837087123; M
SILVESTAR VODANOVIĆ; HRVAT; PODGORA, OBALA P.KREŠIMIRA IV 37; rođ. 15.09.1961; OIB: 16509114567; M
IVO LUNJEVIĆ; HRVAT; PODGORA, RUĐERA BOŠKOVIĆA 9; rođ. 02.11.1944; OIB: 48428237463; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PODGORA


KLASA: 013-01/13-01/04
URBROJ: 2147/05-13-11
PODGORA, 3. svibnja 2013.


Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA, sastavilo je


ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORA


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
Nositelj liste: IVO MIHALJEVIĆ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: NENAD GLUČINA
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ČEDOMIL LETICA
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ANTE MILIČIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositeljica liste: GORDANA VLADIMIRPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORA

MARIJA MIHAJLOVIĆ

 
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA - CENTAR PODGORE PDF  | Print |
Monday, 08 April 2013 00:00

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODGORA

 

KLASA: 350-02/12-01/01

URBROJ: 2147/05-01/01-13-19

Podgora, 04. travnja 2013. godine

 

 

Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA- CENTAR PODGORE

 

Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgora-Centar Podgore provest će se u razdoblju od 17. travnja 2013. godine do 16. svibnja 2013. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu će bit izložen tekstualni, grafički dio i sažetak prijedloga tog Plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore-Centar Podgore održat će se za sve zainteresirane dana 24. travnja 2013. godine (srijeda) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 13,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 16. svibnja 2013. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK: Ante Miličić, v.r.

Dokumenti:

Postojeće stanje (PDF)

Namjena (PDF)

Promet (PDF)

Infrastruktura (PDF)

Uređenje (PDF)

Uvjeti gradnje (PDF)

Tekst (PDF)

Promet (PDF)

Uređenje (PDF)


 

Last Updated on Tuesday, 23 April 2013 13:11
 
Odluka o komunalnom doprinosu PDF  | Print |
Tuesday, 19 February 2013 14:37

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) te članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br. 04/09) Općinsko vijeće Općine Podgora na 29. sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, visina komunalnog doprinosa, sadržaj rješenja o komunalnom doprinosu te:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 14:38
Read more...
 
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA - VELIKO BRDO PDF  | Print |
Monday, 24 December 2012 09:13

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODGORA

 

KLASA:350-02/12-01/02

URBROJ:2147/05-02/01-12-4

Podgora, 21. prosinca 2012. godine

Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Načelnik Općine Podgora objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA- VELIKO BRDO

Članak 1.

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo provest će se u razdoblju od 7. siječnja 2013. godine do 5. veljače 2013. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo održat će se za sve zainteresirane dana

17. siječnja 2013. godine (četvrtak) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 13,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 5. veljače 2013. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.

Odredbe izmjene i dopune Veliko Brdo prijedlog.pdf

Obrazloženje.pdf

Naslovnica.pdf

0_Predmet izmjena i dopuna.jpg

1. NAMJENA_25000.jpg

4.0_Gradevinsko_podrucje_5000.jpg

 

 

 

Last Updated on Monday, 31 December 2012 10:54
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 3 of 8