23:01:51

Katastar i zemljišnik

News
Jadranski suhozidi: Podgora PDF  | Print |
Wednesday, 19 October 2011 09:03

Proteklih dana iznad Podgore vatra je nošena jakom burom gutala borovu šumu i zaprijetila kućama. Nekad ovakvi požari nisu bili mogući, jer je svaki komadić obradivog zemljišta između mora i biokovskih stijena bio obrađen. I ne samo to: da bi povećali iskoristivost strmog krškog terena, podgorski težaci su u suhozidnim podzidima ostavljali rupe iz kojih je rasla loza! Vještinu graditelja, ali i kvalitetu suhozida kao konstruktivnog rješenja dokazuje činjenica da su ti namjerno oslabljeni zidovi izdržali veliki potres 1962., jedan od najjačih zabilježenih u Hrvatskoj.

Svega nekoliko dana prije požara, općinski načelnik Ante Miličić odveo nas je do zanimljivog suhozidnog lokaliteta uz Srida Sela, gdje jedni do drugih postoje spomenuti težački podzidi i ne manje fascinantni inženjerski kameni zidovi koji su građeni kao potpora staroj trasi “jadranske magistrale”, koje je starija konstrukcija izgrađena vjerojatno za vrijeme Napoleonove vladavine početkom 19. stoljeća (provjeriti!).

LINK ZA CIJELI TEKST http://www.dragodid.org/jadranski-suhozidi-podgora/

 
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA PDF  | Print |
Wednesday, 19 October 2011 07:47


OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

Objavljuje
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
za financiranje programa  javnih  potreba na području  Općine Podgora za 2012.

I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora.
II
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Podgora.
U program javnih potreba Općine Podgora za 2012.godinu uvrstit će se programi:
- športskih udruga- udruga mladih- gospodarskih udruga- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost- muzejsko-galerijska djelatnost- nova medijska kultura- i sl.
III.
Potrebne obrasce za prijavu programa za 2012. g. i obrazac "Plana izvršenja programa", zainteresirane stranke mogu preuzeti u Općini Podgora ili na http://stara.podgora.hr/opcina
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za
Općinu Podgora.
IV./
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.
Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.
VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog  natječaja  polugodišnje financijsko izvješće za 2011.godinu
VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 30.studenog 2011.godine na adresu:
OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora
Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2012.godinu.

Načelnik:
Ante Miličić

 

Obrazac za prijavu udruge

Obrazac za prijavu programa

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 19 October 2011 09:02
 
PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE PDF  | Print |
Monday, 17 October 2011 10:08

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), obavještavamo građane o postupku podnošenja
PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
A. Rokovi za prijavljivanje štete
Dužnost je svake fizičke i pravne osobe   prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom općinskom povjerenstvu.
Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.

Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava), kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode. Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim ovom Metodologijom.

OBRAZAC EN-P ZA PRIJAVU NASTALE ŠTETE GRAĐANI MOGU PREUZETI U UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE PODGORA ILI U OPČINI PODGORA SVAKI DAN.

Obrađene podatke o šteti općinsko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode.

Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

B. Prijava štete
Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode".

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:
a)    izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i
dugoročne posljedice za pravnu osobu
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
d)    kopiju registracije tvrtke
e)  dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj        nepogodom
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti u prostorijama općine PODGORA i to ODMAH, a najkasnije do 22.10.2011. od 8,00 do 14,00 sati.
Načelnik Općine Podgora
Ante Miličić


link za preuzimanje OBRASCA EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode"

 
Izbori za Vijeća mjesnih odbora PDF  | Print |
Thursday, 31 March 2011 12:01

POZIV  GRAĐANSTVU  I  POLITIČKIM  STRANKAMA  NA  PODRUČJU
K.O. DRAŠNICE;  K.O. IGRANE  I  K.O. ŽIVOGOŠĆE ZA PRIJAVU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Izbori za Vijeća mjesnih odbora mjesta Drašnice, Igrane i Živogošće održati će se istovremeno u svim mjestima u nedjelju, 08.svibnja 2011. God.

Last Updated on Thursday, 31 March 2011 12:21
Read more...
 
Podgorski maskenbal

Pozivamo vas da se zabavite na tradicionalnome podgorskom maskenbalu

 
Započelo zaprimanje molbi za korištenje javnih površina PDF  | Print |
Thursday, 20 January 2011 10:21

Započelo zaprimanje molbi za korištenje javnih površina


Na temelju Statuta Općine Podgora (Glasnik općine Podgora 5/09) Načelnik Općine Podgora dana 18. siječnja 2011. godine raspisujeOGLAS
ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2011. GODINU

 

Read more...
 
Poziv na Zbor građana Podgora PDF  | Print |
Friday, 17 December 2010 13:10

DRAGI MJEŠTANI PODGORE
POZIVAM VAS NA INFORMATIVNI

ZBOR GRAĐANA MJESTA PODGORA

KOJI ĆE SE ODRŽATI 28.12.2009. UTORAK U 17.00 SATI U KINO SALI – PODGORA

TEMA ZBORA: UPOZNAVANJE GRAĐANSTVA SA RADOM OPĆINE U 2010 GOD. I PLAN RADA ZA 2011. GOD.

Načelnik općine Podgora
Ante Miličić

 

 
Obavijest umirovljenicima PDF  | Print |
Friday, 03 December 2010 08:33

OBAVIJEST

DRAGIM UMIROVLJENICIMA OPĆINE PODGORAI ove godine Općina Podgora odobrava Vam

isplatu božićnog poklona u iznosu od 100 kn.Mole  se svi UMIROVLJENICI sa područja Općine Podgora, čija mirovina ne prelazi iznos od 2000 kn da dođu u prostorije Općine Podgora

i preuzmu božićni poklon u iznosu od 100 kn.Prilikom preuzimanja božićnog poklona potrebito je pokazati posljednji odrezak mirovine iz kojeg se vidi da je iznos mirovine jednak ili manji od 2000 kn, te donijeti osobnu iskaznicu kojom se potvrđuje identitet.Informacije na tel. 603 – 955 ; 625 - 299 SRETAN BOŽIĆ I NOVU  GODINUNačelnik :  Ante  Miličić

 
Akcija darivanja krvi PDF  | Print |
Tuesday, 30 November 2010 13:18

Akcija darivanja krvi održana je 22. listopada 2010. u prostorijama Općine Podgora.

Anđelko Sumić

Ante Galić

Damir Radić

Dražan Ravlić

Hrvoje Lucić

Ivan Šiško

Mario Vela

Milena Letica

Željko Grgić

Mladen Nola

Neven Vranješ

Zdenko Ramljak

 

Last Updated on Wednesday, 01 December 2010 10:44
 
Predstava UFO u Podgori PDF  | Print |
Tuesday, 30 November 2010 13:00

KUD  “Milan Kurtić ”  Podgora , Kulturni klub Podgora , Društvo multiple skleroze-  Split Klub Makarske rivijere i Ylatousti predstavljaju predstavu UFO u podgorskom kinu u petak 3. 12. u 19 sati

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 6 of 8