PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA - CENTAR PODGORE ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU | Print |
Friday, 03 January 2014 08:56

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_0-Postojece-stanje.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_1-Namjena.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_2-1-Promet.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_2-2-Infra.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_3-Uredenje.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_4-Uvjeti-gradnje .pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_Sazetak.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_Tekst.pdf