ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA | Print |
Thursday, 04 February 2010 11:46

U Ponedjeljak 25.siječnja 2010. godine u vijećnici Općine Podgora održana je 7. sjednica općinskog vijeća na kojoj su bilo prisutno 7 vijećnika, načelnik općine Ante Miličić, zamjenik načelnika općine Tomislav Urlić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela  Ivica Nuić i savjetnik načelnika općine Branimir Mrkušić.Predstavnik kluba vijećnika SDP-HSLS vijećnik Teo Antičić Lović  uručio je prije početka sjednice prisutnim vijećnicima pismeno očitovanje navedenog kluba vijećnika o razlozima neprisustvovanju sjednicom. Predsjednik Vijeća Stjepan Vela primio je na znanje navedeno očitovanje, te nakon što je ustanovio da sjednici prisustvuje 7 vijećnika ( Stjepan Vela i Ante Lulić HDZ; Nenad Glućina HSP; Teo Antičić Lović SDP; Marijana Letica, Zoran Borić i Nenad Perić NEZAVISNA LISTA), što je dovoljno za normalni rad, otvorio je 7. sjednicu vijeća Općine Podgora.  Na istoj je među ostalim točkama a kao najvažnije donesena odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora.
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka  o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora
3. Odluka o komunalnom redu
4. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju komisije za komunalno gospodarstvo
6. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona općine Podgora
7. Odluka o nabavi građevinskog materijala
8. Odluka o auto-taksi prijevozu na području Općine Podgora
9. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Podgora
10. Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju  stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora
12. Odluka o razrješenju člana mandatne komisije
13. Odluka o imenovanju člana mandatne komisije
14. Zahtjevi građana i pravnih osoba
15. Vijećnička pitanja i odgovori

 

Odluke se nalaze u općinskom Glasniku (PDF)

Last Updated on Friday, 05 February 2010 07:51