8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA | Print |
Wednesday, 17 March 2010 11:02

U srijedu 12. ožujka 2010.. u vijećnici Općine Podgora održana 8. sjednica općinskog vijeća na kojoj su bili prisutni svi vijećnici, načelnik općine Ante Miličić, zamjenik načelnika općine Tomislav Urlić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Ivica Nuić i savjetnik načelnika općine Branimir Mrkušić. Na istoj je usvojen slijedeći dnevni red.
d n e v n i r e d :
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća
2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini
3. Odluka o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
4. Odluka o javnom redu i miru
5. Odluka o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje
6. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
7. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora
8. Projekcija proračuna i plan razvojnih programa do 2012 godine
9. Ostavka člana mandatne komisije
10. Zahtjevi građana i pravnih osoba
11. Vijećnička pitanja i odgovori.